Eesti jaakobitee Iklast Riiani

Eesti Jaakobitee Iklast Riiani jätkub Ranniku matkarajal.

Ranniku Matkaraja kirjelduse ja taristu info leiad siit.

Riiast alates viib edasi Camino Latvia.