Compostela

Compostela on palverändu tõendav sertifikaat, mida tänapäeval annab välja palverändurite kontor Santiago de Compostela linnas. Esimesed Compostelad väljastati juba keskajal.

Miinimumnõuded Compostela saamiseks: jalgsiränd 100 kilomeetrit, mida tõendavad kaks templit päevas palveränduri passis, või jalgrattaga rändamine 200 kilomeetrit, mida samuti tõendavad kaks templit päeva kohta. Palveränd peab lõppema Santiago de Compostelas. Samuti tuleb kinnitada, et rännak oli vähemalt osaliselt usulistel põhjustel. Võimalik on saada ka lihtsam tunnistus mitteusulistel põhjustel toimunud rännaku kohta.

Compostelat väljastavad mõnikord teisedki palverännukontorid suurte katedraalide juures. Tekstid on neil erinevad. Eestis vastav asutus puudub.

Originaaltekst Hispaania Compostelal:

CAPITULUM huius Almae Apostolicae et Metropolitanae Ecclesiae Compostellanae sigilli Altaris Beati Jacobi Apostoli custos, ut omnibus Fidelibus et Perigrinis ex toto terrarum Orbe, devotionis affectu vel voti causa, ad limina Apostoli Nostri Hispaniarum Patroni ac Tutelaris SANCTI JACOBI convenientibus, authenticas visitationis litteras expediat, omnibus et singulis praesentes inspecturis, notum facit : (Latin version of name of recipient)

Hoc sacratissimum Templum pietatis causa devote visitasse. In quorum fidem praesentes litteras, sigillo ejusdem Sanctae Ecclesiae munitas, ei confero.

Datum Compostellae die (day) mensis (month) anno Dei (year)

Canonicus Deputatus pro Peregrinis

Ligikaudne tõlge:

Meie Püha Apostellik Jakobuse Peakatedraal, Püha Jakobuse Altari Pitsati hoolekandja kõigile usklikele ja palveränduritele kogu maailmast, Hispaania Kaitsja Apostli Haua, Hispaania patrooni ja Kaitsja  nimel tunnistajate juuresolekul kinnitame selle dokumendi lugejale, et (nimi) on jumalakartlikult külastanud Püha Kirikut usulistel eesmärkidel.

Selle tõenduseks on käesolev dokument talle antud, kinnitatud Püha Kiriku pitsatiga.

Välja antud Santiago de Compostelas (kuupäev)